Kā ģimenes uzņēmums mēs uzņemamies atbildību

Mūsu kultūra

Atbilstoši mūsu uzņēmuma vērtībām Viessmann grupā mēs, saldēšanas risinājumu biznesa jomā, esam izveidojuši un esam pārliecināti, ka mūsu kultūra ir attīstības kultūra, kurā mēs nepārtraukti mācāmies no saviem panākumiem un neveiksmēm.

Attīstības kultūra ir kultūra, kas veicina radošumu, kopradīšanu un uzņēmējdarbību. Mēs ātri apgūstam jaunas idejas un cenšamies tās īstenot. Mūsu galvenā pārliecība ir tāda, ka mēs visi mācāmies visu mūžu un cenšamies domāt ārpus rāmjiem katrā jautājumā. Mēs vēlamies nojaukt šķēršļus un meklēt jaunas iespējas, lai atvieglotu mūsu gala klientu dzīvi.

Viessmann HR - Airballoons

Daudzveidība un vienlīdzība

Dzimumu daudzveidība

Mēs mudinām un dodam vienādas iespējas visiem dzimumiem strādāt pie mums un pievienoties mums kā ģimenes locekļiem. Mēs koncentrējamies uz dzimumu ziņā neitrāliem darba sludinājumiem un godīgām iespējām izskatīt visus atbilstošos pieteikumus.

Nacionālā daudzveidība

Mūsu mērķis ir īstenot diskriminācijas neiecietības politiku.

Mēs uzskatām, ka atšķirīga kultūras izcelsme sniedz milzīgu iespēju apvienot cilvēkus. Daudzveidīgāka domāšana ļauj vieglāk domāt ārpus rāmjiem.

Tas ļaus mums domāt tālāk par mūsu pagātni un tagadni un izaicināt pašreizējo status quo. Dažādība ir viens no mūsu attīstības kultūras pamataspektiem.

Kā mēs atbalstām savus ģimenes locekļus

Karjeras un personīgā attīstība

Mūsu ģimenes locekļi ir visvērtīgākā vērtība, kas mums pieder. Mums viņi ir jāaizsargā un jāveicina.

 • Tas ietver turpmākās karjeras plānošanu un individuālo attīstības plānu noteikšanu
 • Mēs nodrošinām apmācību darba vietā, jo uzskatām, ka tā ir viena no labākajām iespējām iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu un pieredzes
 • Pateicoties iekšējai karjeras lapai, kas ir pieejama visā pasaulē, mēs saviem darbiniekiem nodrošinām iespēju strādāt attālināti un iekšēji pārvietoties darba vietās

Ģimenes un darba apvienošana

 • Viessmann veicina bērna kopšanas atvaļinājumu abiem dzimumiem, tostarp vadības līmenī. Mēs vienmēr ievērojam vietējos likumus un vietējos darba koplīgumus, ja tādi pastāv.
 • Mēs izmantojam elastīga darba laika līgumus, piedāvājam nepilnas slodzes un attālinātā darba iespējas, lai nodrošinātu individuāli vispiemērotāko ģimenes un darba apvienošanu Viessmann ģimenes locekļu labklājībai.

Veselības un drošības politika

Mums ir svarīgi saglabāt mūsu darbinieku garīgo un fizisko veselību, un mēs esam izstrādājuši pasākumu kopumu, kas nodrošina mūsu darbinieku veselību un drošību:

 • arodveselība
 • Drošības vadlīnijas
 • Uzņēmuma integrācijas vadība
 • Uzņēmuma līgums par vecāka gadagājuma darbinieku aizsardzību pret stresu
 • Darbnespējas pārvaldība vai pakāpeniska reintegrācija pēc ilgstošas slimības.
 • Veselības un drošības vadītāji mūsu filiālēs
 • Pirmās palīdzības pasākumu kvalifikācija
Viessmann Sustainability - Family

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju.