Vides un sociālā atbildība uzņēmumā Viessmann Refrigeration Solutions

Mēs esam ģimenes uzņēmums. Tieši tur ir mūsu saknes, no kurienes mēs nākam. Tāpēc mēs uzņemamies atbildību rūpēties par saviem ģimenes locekļiem, partneriem, klientiem, cilvēkiem, kas izmanto mūsu produktus, un planētu, kas mums visiem ir kopīgas mājas.

Kā saldēšanas risinājumu ražotājs mēs līdzdarbojamies, lai radītu drošu vidi jutīgām precēm un nodrošinātu darbību, kas palīdz cilvēkiem nodrošināt labklājību. Ar savu atbalstu visā aprites ciklā mēs veicinām ilgtspējīgu nākotni un mūsu planētas saglabāšanu kā viena ģimene.

Viessmann food retail - fruits

Mūsu klimata mērķi

Kā Viessmann grupa mēs sev izvirzām zinātniski pamatotus mērķus klimata jomā. Lai to panāktu, mēs izmantojām divus pasaulē atzītus grāmatvedības standartus - Siltumnīcefekta gāzu protokolu un zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvu -, lai nodrošinātu, ka mūsu process atbilst klimata zinātnei. Rezultātā mēs noskaidrojām, ka saldēšanas risinājumu oglekļa dioksīda pēda šodien ir 257,6 kt CO2e.

Kā paziņots mūsu pirmajā Viessmann Klimata ziņojumā, tagad mūsu mērķis ir samazināt mūsu pašu emisijas par vismaz 48% absolūtā izteiksmē un mūsu netiešās emisijas augšup un lejup par vismaz 55% (gan līdz 2030. gadam, gan salīdzinājumā ar 2019. gadu).


Water

Noklikšķiniet, lai izlasītu sīkāku informāciju mūsu ilgtspējas brošūrā

VRS Sustainability EN
Viessmann Sustainability - footprint

Aicinām jūs sīkāk izpētīt, ko mēs darām Viessmann Refrigeration Solutions, lai īstenotu savu mērķi un virzītos uz ilgtspējīgu nākotni.