Uzņēmējdarbības ētika

Handshake

Uzņēmējdarbības ētika ir mūsu uzņēmējdarbības darbības pamatprincips: vērtību ievērošana, integritāte un taisnīgums vienmēr ir bijuši mūsu atpazīstamības iezīmes, un tos patsāvīgi ievēro mūsu Epta darbinieki uzņēmējdarbības darbības pārvaldē.