Viessmann uzņēmuma rekvizīti un juridiskā informācija

Publisher:  Viessmann Ref Baltics Latvia Filiale
Ciekurkalna 2.linija 75
LV-1026 Riga
Latvia

Tālrunis: +371 678 28 449
e-pasts: info.lv@viessmann.com

Reģ.nr.: 40203197347
PVN-ID: LV40203197347

Viessmann tīmekļa vietnes tika veidotas ar visu iespējamo rūpību. Tomēr Viessmann nevar garantēt, ka sniegtajā informācijā nav kļūdu vai neprecizitāšu. Viessmann izslēdz jebkādu atbildību par zaudējumiem, kas tieši vai netieši var rasties šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā, ciktāl šādi zaudējumi nav Viessmann tīšas vai nolaidīgas rīcības tiešs rezultāts.

Viessmann patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savas tīmekļa vietnes saturu.

Viessmann nav atbildīgs par datu aizsardzības stratēģiju vai to tīmekļa vietņu saturu, kas ir saistītas ar Viessmann tīmekļa vietni.