Copyright

© Viessmann Ref Baltics Latvia Filiale

Visas tiesības aizsargātas. Tekstus, teksta fragmentus, grafikas un animācijas aizsargā autortiesības. Jebkurai šo datu izmantošanai nepieciešama iepriekšēja Viessmann Ref Baltics Latvia Filiale piekrišana.

Ja nav norādīta cita informācija, visas Viessmann tīmekļa vietnēs esošās preču zīmes ir aizsargātas.

Viessmann tīmekļa vietnes tika veidotas ar visu iespējamo rūpību. Tomēr Viessmann nevar garantēt, ka sniegtajā informācijā nav kļūdu vai neprecizitāšu. Viessmann izslēdz jebkādu atbildību par zaudējumiem, kas tieši vai netieši var rasties šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā, ciktāl šādi zaudējumi nav Viessmann tīšas vai nolaidīgas rīcības tiešs rezultāts.

Viessmann patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savas tīmekļa vietnes saturu.

Viessmann nav atbildīgs par datu aizsardzības stratēģiju vai to tīmekļa vietņu saturu, kas ir saistītas ar Viessmann tīmekļa vietni.