Kaip mažiname savo poveikį aplinkai

Viessmann Sustainability - Renewable energy

Užsibrėžėme tikslą kasmet mažinti energijos suvartojimą savo gamybos vietose. Kartu siekiame didesnio energijos našumo, kad mūsų planetoje liktų kuo mažesnis CO2 pėdsakas. Kaip integruotos vadybos sistemos, sertifikuotos pagal ISO 50 001 standartą, dalį esame įdiegę energijos valdymo sistemą, reguliariai stebime suvartojimo duomenis ir pateikiame skaidrius aprašymus. 

Naudojami energijos šaltiniai

 • 100 % ekologiškos elektros energijos (ekologiška elektros energija gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių).
 • 50 proc. visos Hofo (Vokietija) ir Porvoo (Suomija) gamyklose sunaudojamos energijos perkama iš atsinaujinančių šaltinių.
 • fotovoltinės sistemos ant gamyklų stogų, jei įmanoma.
 • Vietinės šilumos pirkimas iš šalia Hofo gamyklos esančios biodujų jėgainės
Viessmann - CO2 emissions
Viessmann Sustainability - energy consumption graph

Mūsų gamyklų išmetamo CO2 kiekis nuo 2015 m., t 

Bendras energijos suvartojimas mūsų gamyklose, MW 

Viessmann Sustainability - Electricity Graph
Viessmann Sustainability - Water consumption graph

Elektros energijos suvartojimas mūsų gamyklose, MWh 

Vandens suvartojimas mūsų gamyklose, m³ 

Viessmann Sustainability - Renewable energy graph

Mūsų gamybos vietose naudojama atsinaujinančios energijos dalis 

Kaip investuojame ir modernizuojame, kad veiktume efektyviau naudodami energiją

Nuolat tikriname, kokį tobulinimo potencialą galima panaudoti mūsų vykdomoje gamyboje. Tam svarbūs parametrai yra energijos suvartojimas, elektros energijos suvartojimas, vandens suvartojimas ir atsinaujinančios energijos dalis. 

Pastaraisiais metais sutaupytos lėšos aplinkai

Hofas, Vokietija

 • Nauji kompresoriai, užtikrinantys didesnį energijos vartojimo efektyvumą
 • Nauja miltelinio dažymo mašina, sunaudojanti 18 % mažiau energijos, sunaudojanti daugiau kaip 14 t mažiau miltelių ir pasižyminti geresne kokybe
 • Nauja lazerinė sistema
 • Vienoje gamykloje per metus galima sutaupyti 90 000 plastikinių kavos puodelių, pakeitus juos perdirbamais puodeliais.

Porvoo mieste, Suomijoje

 • Naujoji dažymo linija mažina CO2 emisiją, nes reikia mažiau vandens ir elektros energijos
 • Dėl naujos dažymo linijos susidaro mažiau plastiko atliekų
 • Visų gamybos procesų sujungimas po vienu stogu ir taip sumažinamas transportavimas bei išmetamų teršalų kiekis.
Viessmann - Painting line in Porvoo factory

Norite daugiau informacijos? Susisiekite su mumis!