Viessmanni ettevõtte andmed ja juriidiline teave

Kirjastaja: Viessmann Ref Baltics OÜ
Ehitajate tee 108
13517 Tallinn
Estonia

Tel: +372 675 5150
E-mail: info.ee@viessmann.com 

VAT ID: EE100305566 

Viessmanni veebilehed on kokku pandud äärmiselt hoolikalt. Viessmann jätab endale õiguse muuta igal ajal oma veebilehtede sisu oma äranägemise järgi ja sellest eelnevalt teavitamata. 

Viessmanni veebilehed sisaldavad teiste veebilehtede linke. Viessmann ei vastuta nende veebilehtede andmekaitsestrateegia ja sisu eest.

Isikuandmeid kasutatakse ainult klientide soovil tehtavateks tehinguteks.

Siiski ei saa Viessmann garanteerida sisalduva info veatust ja täpsust. Kahjude eest vastutamine on välistatud, kui see ole tingitud Viessmanni otsusest või raskest hooletusest.