Pereettevõttena võtame vastutuse

Meie kultuur

Vastavalt meie ettevõtte väärtustele Viessmann Groupis oleme Refrigeration Solutionsi ärivaldkonnas loonud kultuuri, mille puhul oleme veendunud, et meie kultuur on arengukultuur, kus õpime pidevalt oma edusammudest ja ebaõnnestumistest.

Arengukultuur on loovust, ühisloomist ja ettevõtlust edendav kultuur. Võtame kiiresti kasutusele uued ideed ja püüame neid ellu viia. Meie keskseks veendumuseks on see, et me kõik oleme elukestvad õppijad ja püüame igas olukorras mõelda laiemalt. Tahame kõrvaldada takistused ja leida uusi võimalusi, et muuta meie lõppklientide elu lihtsamaks. 

Viessmann HR - Airballoons

Mitmekesisus ja võrdsus

Sooline mitmekesisus

Julgustame kõigi sugupooli ja anname nendele võrdsed võimalused meiega koos töötada ja meiega pereliikmena liituda. Keskendume sooliselt neutraalsetele töökuulutustele ja õiglastele võimalustele, vaadates läbi kõik sobivad avaldused.

Rahvuslik mitmekesisus

Meie eesmärk on rakendada diskrimineerimise nulltolerantsi poliitikat.

Usume, et erinev kultuuriline taust annab suurepärase võimaluse inimesi ühendada. Mitmekesisem kaalutlemine lihtsustab kastist välja mõtlemist.

See võimaldab meil mõelda kaugemale meie minevikust ja olevikust ning esitada praegusele olukorrale väljakutse. Mitmekesisus on meie arengukultuuri üks põhiline aspekt.

Kuidas me toetame oma pereliikmeid

Karjäär ja isiklik areng

Meie pereliikmed on meie kõige väärtuslikum vara. Me peame neid kaitsma ja edutama.

 • See hõlmab edasise karjääri planeerimist ja individuaalsete arengukavade väljatöötamist
 • Pakume väljaõpet töökohal, sest usume, et see on üks parimaid võimalusi saada võimalikult palju teadmisi ja kogemusi.
 • Pakume oma töötajatele võimalust kaugtööks ja ettevõttesiseseks tööalaseks arenguks ettevõttesiseste tööpakkumiste kaudu, mis on kättesaadavad kogu maailmas.

Töö ja pereelu ühitamine

 • Viessmann julgustab nii emasid kui ka isasid võtma lapsehoolduspuhkust, sealhulgas juhtkonna tasandil. Järgime alati kohalikke seadusi ja kohalikke kollektiivlepinguid, kui need on olemas.
 • Kasutame paindlikke tööajakokkuleppeid, pakume osalise tööajaga ja kaugtöö võimalusi, et võimaldada individuaalselt kõige paremini sobivat töö ja pereelu ühitamist meie Viessmanni pereliikmete heaolu tagamiseks.


Töötervishoiu ja -ohutuse poliitika

Meie töötajate vaimse ja füüsilise tervise säilitamine on meie jaoks oluline ning oleme loonud oma töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks järgmisi meetmeid sisaldava portfelli:

 • Töötervishoid
 • Ohutussuunised
 • Ettevõtte integratsiooni haldamine
 • Ettevõtte kokkulepe vanemaealiste töötajate kaitsmise kohta stressi eest
 • Puudumiste haldamine või töötajate järkjärguline taasintegreerimine pärast pikaajalist haigust
 • Töötervishoiu ja -ohutuse juhid meie asukohtades
 • Kvalifikatsioon esmaabimeetmete võtmise valdkonnas
Viessmann Sustainability - Family

Kas olete huvitatud? Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.