Kuidas vähendame oma ökoloogilist jalajälge

Viessmann Sustainability - Renewable energy

Seame endale eesmärgiks oma tootmiskohtades igal aastal energiatarbimist vähendada. Samal ajal püüame saavutada suuremat energiatootlust, et meie CO2 jalajälg kahjustaks planeeti võimalikult vähe. Osana meie integreeritud juhtimissüsteemist, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 50 001, oleme välja töötanud ettevõttesisese energiajuhtimissüsteemi ning jälgime korrapäraselt tarbimisandmeid ja esitame läbipaistvaid kirjeldusi.. 

Kasutame järgmisi energiaallikaid

 • 100% roheline elekter (roheline elekter pärineb taastuvatest energiaallikatest)
 • 50% kogu energiatarbimisest meie tehastes Hofis (Saksamaa) ja Porvoos (Soome) pärineb taastuvenergiast
 • Fotogalvaanilised süsteemid tehaste katustel, kus see on võimalik
 • Kohaliku soojuse hankimine Hofi tehase kõrval asuvast biogaasijaamast
Viessmann - CO2 emissions
Viessmann Sustainability - energy consumption graph

Meie tehaste CO2 heide alates 2015. aastast, tonni 

Meie tehaste energiakasutus kokku, MWh 

Viessmann Sustainability - Electricity Graph
Viessmann Sustainability - Water consumption graph

Meie tehaste elektritarbimine, MWh 

Water consumption of our factories in m³

Viessmann Sustainability - Renewable energy graph

Meie tootmiskohtades kasutatava taastuvenergia osakaal 

Kuidas me investeerime ja oma tegevust ajakohastame, et toimida energiatõhusamalt

Uurime katkematult, milliseid parandamisvõimalusi saaks meie praeguses tootmises kasutada. Asjakohased parameetrid selleks on energiakasutus, elektritarbimine, veekulu ja taastuvenergia osakaal.

Keskkonna säästmine viimastel aastatel

Hofis, Saksamaal

 • Uued kompressorid parema energiatõhususe tagamiseks
 • Uues pulbervärvimismasinas, mille energiakulu on 18% väiksem, kasutatakse üle 14 tonni vähem pulbrit – parem kvaliteet
 • Uus laserisüsteem
 • Ühes tehases saab aastas kokku hoida 90 000 plastist kohvitopsi, kui asendada need taaskasutatavate tassidega

Porvoos, Soomes

 • Tänu väiksemale vee- ja elektrikulule vähendab uus värvimisliin CO2 heidet
 • Uus värvimisliin tekitab vähem plastijäätmeid
 • Kõigi tootmisprotsesside koondamine ühe katuse alla ning sel viisil transpordiviiside ja heitkoguste vähendamine
Viessmann - Painting line in Porvoo factory

Kas olete huvitatud? Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.