Kuidas meie lahendused vähendavad teie ökoloogilist jalajälge

Viessmann Reference - Meiser Design Hotel

Tänu väga tõhusale isolatsioonile ja külmasildade haldamisele on energiatõhusus Viessmanni külmkambri peamine eelis. Isegi TÜV Südi poolt ellu viidud turuanalüüsist nähtus, et võrreldes turu keskmisega on Viessmanni külmkambri energiatarbimine külmkambri kohta 18,1% madalam tänu selle isolatsiooniomadustele ja külmasildade haldamisele.

Viessmanni külm- ja sügavkülmkambrite puhul on võimalik vältida külmasildade tekkimist tänu järgmisele:

  • Kvaliteetne tootmine ja täpne disain
  • Täpselt sobivad ühendused
  • Väga täpselt valmistatud keel- ja soonprofiilid
  • ühenduste vahel ei ole õhuvahesid või kui on, siis on need minimaalsed
  • ülekattuvad seinad

Tõhus isolatsioon suurendab energiasäästu ja vähendab teie panust globaalsesse soojenemisse.

Väikese globaalse soojendamise potentsiaaliga külmaained*

Vahetasime oma jahutuskappides kasutatavad külmaained keskkonnasõbralikemate vastu. Juba mõned aastad kasutatakse meie uutes kappides väikese globaalse soojendamise potentsiaaliga külmaaineid, nagu propaan ja süsihappegaas.

Me muudame oma külmaained ja jahutusseadmed järk-järgult kestlikemateks ja väiksema globaalse soojendamise potentsiaaliga toodeteks. Sel viisil oleme valmis lahendama tulevasi probleeme ja täitma ülesannet tuua turule uuenduslikke jahutussüsteeme, milles kasutatakse tulevikukindlaid ja kestlikke külmaaineid.

**GWP = Global Warming Potential (globaalse soojendamise potentsiaal) 

Toidujäätmete vähendamine

Tänu meie TectoCell külm- ja sügavkülmkambrite hügieenilistele omadustele, nagu seinte ülekattumine, põranda alakattumine, vähem liitekohti ja mikroobidevastane pulberkattekiht, saame aidata kaasa toidujäätmete vähendamisele. Kambrid on hõlpsasti hooldatavad ja puhastatavad ning välised mõjud, nagu mustus, mikroobid või bakterid, ei saa seal püsida ega hoiustatud kaupade kvaliteeti mõjutada. Seega säilib toote kvaliteet ja pikaealisus. 

Viessmann reference - ICA Kvantum, Sweden

Kestlikud energialahendused vähemate heitkoguste saavutamiseks toiduainete jaemüügis

Üle 70% toiduainete jaemüügis tarbitavast energiast moodustab Euroopas keskmiselt elekter. Suurem osa sellest, umbes 60%, kasutatakse kaupluse külmutusseadmete varustamiseks elektrienergiaga.

Toiduainete jaemüüjad otsivad võimalusi, kuidas vähendada oma CO2 jalajälge ja võtta kasutusele keskkonnasäästlikumad hoiustamistehnoloogiad. Selle eesmärgi toetamiseks töötasime oma klientide jaoks välja lahendused, mille abil on võimalik külmutusseadmete energiatarvet oluliselt vähendada.

ESyCool green on terviklik energialahendus, mis võimaldab kütta ja jahutada, kasutades ainult ühte süsteemi. Integreeritud jätkusuutliku lahenduse abil tarbitakse kuni 15–25% vähem energiat kui uusimate tipptasemel süsteemide puhul.

Soovite lisateavet kütte-, jahutus- ja energiamajanduse kombineerimisvõimaluste kohta? Siit saate lugeda rohkem ESyCool greeni huvitavate kasulike omaduste kohta!

Viessmann - leaves and sun

Kas olete huvitatud? Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.