Viessmann Refrigeration Solutionsi keskkonnaalane ja sotsiaalne vastutus

Oleme pereettevõte. Seal on meie juured ja sealt me tuleme. Sellepärast võtame endale vastutuse hoolitseda oma pereliikmete, partnerite, klientide, meie tooteid kasutavate inimeste ja meie planeedi eest, mis on meie kõigi ühine kodu. Olles osa meie ülemaailmsest Viessmanni perekonnast töötame kõik selle nimel, et saavutada meie ettevõtte eesmärk: 

Oleme eluruumide kaasloojaks tulevaste põlvkondade jaoks

Külmalahenduste tootjana loome ühiselt ohutu keskkonna tundlikele kaupadele, nagu toiduained ja ravimid, ning võimaldame teha toiminguid, mis aitavad tagada inimeste heaolu. Toetades kogu olelusringi, aitame ühe Viessmanni perena kaasa kestlikule tulevikule ja meie planeedi säilitamisele. 

Viessmann food retail - fruits

Meie kliimaeesmärgid

Viessmann Groupina seame endale teaduspõhised kliimaeesmärgid. Selleks kasutasime kahte ülemaailmselt tunnustatud arvestusstandardit – kasvuhoonegaaside protokolli ja teaduspõhiste eesmärkide algatust. Nii tagame, et meie protsess on kliimateadusega kooskõlas. Selle tulemusena leidsime, et Refrigeration Solutionsi praegune süsinikujalajälg 257,6 kt CO2 ekvivalenti.

Nagu märkisime oma esimeses Viessmanni kliimaaruandes, on meie eesmärk vähendada oma heitkoguseid absoluutarvudes vähemalt 48% ja meie kaudseid heitkoguseid enne ja pärast tootmist vähemalt 55% (nii 2030. aastaks kui ka võrreldes 2019. aastaga).

Water

Klõpsake, et lugeda täpsemalt meie kestlikkuse brošüürist.

VRS Sustainability EN

Viessmann Grupi kestlikkuse kohta saate lisateavet siit (EN). 

Viessmann Sustainability - footprint

Kutsume teid üles lähemalt uurima, mida me Viessmann Refrigeration Solutionsis teeme, et täita oma eesmärki ja liikuda kestliku tuleviku suunas.

Viessmann Hof factory - bird view

Meie tehased

Loe täpsemalt
Viessmann - forest image

Meie lahendused

Loe veel
Viessmann - leaves and sun

Integreeritud juhtimissüsteem

Lisateave