Autoriõigused

© Viessmann Ref Baltics OÜ

Kõik õigused kaitstud. Tekstid, tekstilõigud, fotod, pildid, graafikad ja animatsioonid on kaitstud autoriõigustega. Nende andmete kasutamine vajab enne ettevõtte Viessmann Ref Baltics OÜ nõusolekut.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik kaubamärgid Viessmanni veebilehtedel kaitstud kaubamärgiõigusega.

Viessmanni veebilehed on kokku pandud äärmiselt hoolikalt. Siiski ei saa Viessmann garanteerida sisalduva info veatust ja täpsust. Kahjude eest vastutamine on välistatud, kui see ole tingitud Viessmanni otsusest või raskest hooletusest.

Viessmann jätab endale õiguse muuta igal ajal oma veebilehtede sisu oma äranägemise järgi ja sellest eelnevalt teavitamata.

Viessmann ei vastuta nende teiste veebilehtede andmekaitsestrateegia ja sisu eest, mis on seotud ja suunatud teistelt veebilehtedelt Viessmann veebilehele.